Afgeleiden

De Financiële Relativiteitstheorie is het product van een aantal brainstormsessies, via een weg van Reverse Engineering hebben we een toestand kunnen creëren waarin (1) de goudstandaard hersteld werd en (2) alle schulden tot nihil herleid werden. Dit denkexperiment toont aan dat er technisch gezien geen restrictie bestaat om dit ook praktisch door te voeren, het zegt niet of dit wenselijk is en/of afgeleide methoden niet efficiënter zijn. Anders gezegd, de theorie ontbloot de interne werking van het systeem zoals we het nu kennen, hierover kunnen we ons diepgaander vragen stellen en desgevallend aanpassen opdat het algemeen belang gediend wordt. In gecomprimeerde vorm de theorie in onderstaand schema, alle mutaties worden hier in blok voorgesteld onder de noemer ‘monetaire reset’.

Goudstandaard

De eerste vraag handelt over de herinvoering van een goudstandaard, is dit wenselijk of bedachtzaam? De evolutie leert dat geld in verschillende vormen gebruikt werd, gaande van zout, schelpen, goud, papiergeld tot electronisch geld, goud is daarom geen voorwaarde om het geldsysteem te laten functioneren. Om deze reden kunnen we goud als betaalmiddel achterwege laten, de methode hoe we geld – in welke vorm dan ook – gebruiken, is een andere kwestie. Dit betekent dat we ons model kunnen vereenvoudigen, de geldhoeveelheid kunnen we nu gebundeld voorstellen en het onderscheid tussen goud of schijngeld speelt geen rol meer. Het verschil is minimaal, vanaf hier kunnen we alles binnen een volledig electronische context (cfr fiatgeld) beschouwen. De methode – mits uitsluitng van de materialisatie van het schijngeld – blijft hetzelfde, net zoals het resultaat.

Kwantitatieve verruiming

Middels de theorie hebben we neutraal geld gegenereerd uit de reeds bestaande geldhoeveelheid, dit is het logische gevolg wanneer we deflatie toepassen. Deflatie leidt dus tot geldvermeerdering, dit betekent dat we de theorie drastisch kunnen vereenvoudigen en simpelweg kiezen voor een kwantitatieve verruiming. Een kwantitatieve verruiming betekent dat schuldvrij geld wordt toegevoegd aan het economische circuit, in ons geval gelijk aan het bedrag van de schulden. Praktisch gezien (1) elke schuldenaar ontvangt – à rato van z’n schuld – een deel van deze verruiming en (2) de schuldeiser ontvangt – à rato van z’n vordering – een deel van de verruiming via de schuldenaar. Technisch gezien is het de eenvoud zelve, ons model wordt hierdoor nog transparanter, net zoals de methode efficiënter wordt.

Reverse Debt System

We komen nu op een belangrijk punt, een kwantitatieve verruiming impliceert een beslissing van bevoegde instanties om geld bij te drukken. In een volledig eletronisch geldsysteem valt principieel het fysiek geld drukken weg, derhalve spreken we nog enkel over getallen in een computer wat onze zaak ten goede komt. In het voorgaande blok ‘monetaire reset’ zien we dat schulden en vorderingen simpelweg van plaats verschoven zijn, respectievelijk naar het ‘eigen vermogen’ en de ‘geldhoeveelheid’. Anders gezegd, de kwantitatieve verruiming krijgt hierdoor een kwalitatief andere connotatie in die zin dat we niet meer afhankelijk zijn van een centraal bestuur. Dit brengt ons tot het Reverse Debt System, het resultaat is hetzelfde maar het wordt steeds eenvoudiger om te realiseren.

Free Debt System

Het Reverse Debt System maakt ons onafhankelijk van een centraal bestuur dat wel/niet het maatschappelijk belang dient, met het Free Debt System gaan we nog een stap verder. Het Free Debt System maakt dat schulden en vorderingen volledig los van elkaar kunnen gezien worden, net zoals een partiële benadering mogelijk wordt. Anders gezegd, het Free Debt System laat toe om met rechtvaardige criteria te werken, net zoals schuldeisers niet de dupe hoeven te worden van niet betalende schuldenaars. Andersom is ook waar, schuldenaars zijn niet meer gebonden aan maatregelen opgelegd door de schuldeisers. De schuldrelatie wordt hiermee volledig ontkoppeld, een aantal voorbeelden maken dit duidelijk.

Consensus

Het Free Debt System biedt ons alle vrijheid en flexibiliteit om het schuldenprobleem volledig anders aan te pakken, net zoals nog veel meer opties zich openbaren. Het ideale scenario bestaat eruit dat we hier een maatschappelijke consensus voor vinden, doch niet strikt noodzakelijk net omwille de ontkoppeling van de schuldrelatie. Anders gezegd, het Free Debt System laat toe een domino in gang te zetten die ons bevrijd van een tot dan toe schijnbaar onoplosbaar probleem. Niets blijkt dus minder waar, het is – zoals aangetoond – technisch perfect mogelijk om alle schulden te herleiden tot nihil zonder verlies aan koopkracht of kapitaal. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s