Attractors

Ons denkexperment werpt z’n vruchten af, het complexe van de Financiële Relativiteitstheorie werd nu – via een weg van deductie – omgevormd tot de eenvoud van het Free Debt System. Het resultaat is exact hetzelfde maar veel eenvoudiger om te hanteren, het Free Debt System biedt ons alle flexibiliteit die we nodig hebben en tegelijk hebben we ons ontdaan van goud als betaalmiddel. Elk debat rondom goud komt hierdoor dan ook te vervallen, net zoals de afhankelijkheid van geldscheppende instanties. De evolutie heeft ons gebracht waar we zijn, een volledig electronisch geldsysteem faciliteert het economische herstel. Een electronisch geldsysteem zal ook papiergeld overbodig maken, dit is een kwestie van tijd en zegt niets over hoe – bonafide of malafide – een geldsysteem gebruikt wordt.

Trigger

Op deze manier wordt transparant hoe de Financiële Relativiteitstheorie werkt als een attractor, het triggert een denkproces met finaal een andere methode dan het initiële idee in de vorm van deflatie. En hiermee wordt deflatie niet buitenspel gezet, belangrijker is de herinnering aan de neutraliteit van geld en het loslaten van het idee dat geld tastbaar moet zijn. Het Free Debt System richt zich specifiek tot de schulden maar openbaart nog veel meer opties, het Free Debt System is daarom ook niet het einde van het verhaal maar onderdeel van een monetaire reset. Het Free Debt System heeft als bijzondere eigenschap dat de schuldrelatie ontkoppeld wordt, schuldenaar en schuldeiser kunnen immers onafhankelijk benaderd worden waardoor het schuldencomplex geen probleem meer hoeft te zijn. Cruciaal zijn de kwalitatief andere denkpiste en de eenvoud, we hebben dan ook geen complex model nodig om het Free Debt System toe te lichten.

Rechtvaardigheid

Technisch gezien is er nu geen restrictie meer om alle schulden uit het wereldbeeld te laten verdwijnen, wat rest zijn vragen over rechtvaardigheid en/of hoe we dit praktisch aanpakken. We kunnen hier denken aan de implementatie van sociaal duurzame criteria opdat we niet terug in dezelfde situatie belanden. Dit betekent inherent een attitudeverandering die leidt tot een waarachtige paradigmaverschuiving, een proces waarin tal van beproefde overtuigingen en handelswijzen aan herziening/transformatie onderworpen worden. Het Free Debt System laat toe een vreedzame domino in gang te trekken die – in een ideaal scenario – leidt tot een co-creatieve modus operandi waarbinnen simultaan nog andere attractors hun rol spelen. Deze attractors vloeien voort uit hetzelfde basisidee maar gaan een stap verder dan het schuldencomplex, dit kunnen we transparant maken door eerst het speelveld schuldvrij te maken.

Voorwaardelijke lotto

Waar het Free Debt System zich richt tot de schulden gaan we verder met het idee van een voorwaardelijke lotto, dit naar analogie met een Modern Debt Jubilee. Het minieme verschil is dat een voorwaardelijke lotto het transformatieproces – van monopoly naar sociaal duurzaam – in gunstige zin wil stemmen. Ook hier maken we gebruik van de neutraliteit van geld, dit wil zeggen dat we iedereen een bedrag op de rekening kunnen boeken die op een sociaal duurzame geïnvesteerd kan worden. In psychologische zin onthechten we hiermee van het dogmatische idee ‘geld is schuld’, net zoals we een aantal onbewuste belemmeringen doorbreken die binnen dat dogmatische paradigma ingeburgerd werden. Anders gezegd, met deze voorwaardelijkheid wordt vermeden dat hyperinflatie ons lot wordt dan wel faciliteren we een fluweelzachte paradigma- en perceptieverschuiving. Het idee is ook hier verbluffend eenvoudig, ieder ontvangt een nader te bepalen bedrag met inbegrip van onderricht in sociaal duurzaam ondernemen. Het belangrijkste aspect is de bewustwording in algemene zin, een transformatie van ‘geldgedreven’ naar ‘geldonafhankelijk’.

Herstel koopkrachtpariteit

Met het idee van een voorwaardelijke lotto doorbreken we een aantal mythes die geen economische logica herbergen, simultaan kunnen we nu ook gaan denken aan het herstel van de koopkrachtpariteit. Ook dit idee is principieel eenvoudig, dit soort herstel nivelleert de levensduurte per regio waardoor inkomenskloven – en bijhorende spanningen – gemilderd worden. En dit wil niet zeggen dat er geen verschillen meer zullen zijn, het betekent dat een ‘brood’ – waar ook ter wereld – evenveel zal kosten. Een bekende benchmark is de Big Mac-Index (BMI), dit proces kunnen we nu versnellen door het monetaire denken hierop af te stemmen. Een dergelijk proces vergt heel wat synchronisatie en transformationeel leiderschap, we kunnen voor nu alvast richting geven middels onderstaande oriëntatie.

Monetaire reset

In dit relatief korte bestek hebben we een indicatie gegeven wat een monetaire reset betekent, wat deze attractors gemeen hebben is dat ze in kwalitatieve zin een ander denkspoor volgen dan wat we mainstream gewend zijn. Een monetaire reset betekent daarom veel meer dan een eenmalige schuldsanering, het betekent een volledige omwenteling van hoe we economie voeren. Het opperen van deze ideeën is een eerste stap, het zal pas baten als ze ook opgepikt worden door het collectieve bewustzijn. De stelling ‘wat baat kaars en bril voor wie niet lezen en begrijpen wil’ is hier vrijwel letterlijk te nemen, in het andere geval hebben we misschien veel nobele ideeën maar de perverse effecten blijven – misschien niet eens bewust daarvan – gecultiveerd worden. Op deze manier zou het gnostische perspectief slechts bevestigd kunnen worden, het is als doen alsof er geen alternatieven zijn en veel drukte maken over problemen die we trachten op te lossen. Dit geeft niet enkel de perceptie dat we zouden dwalen, het is – nuchter waarneembaar- letterlijk tragisch absurd. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s